Kişisel Verilerin Korunması

Müşteri gizliliğini ön planda tutarken kişisel verilerin korunmasına büyük önem veriyoruz. Veri güvenliğini sağlamak için gerekli teknolojik önlemleri alarak ilgili mevzuatı en doğru şekilde uyguluyoruz.

Certifications

Kişisel Verilerin

Korunması

 1. 1. Tanım ve Amaç

  Bu belge, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında LANGUVI YAZILIM ONLINE TERCÜME ORG. HİZ. TİC. LTD. ŞTİ. ("Şirket") tarafından sunulan hizmetlerin yerine getirilmesi sürecinde kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, saklanması ve kullanılması ile ilgili olarak açık rızanızın alınmasını amaçlamaktadır. Açık rıza metni, kişisel verilerinizi işleme sürecimizin şeffaf bir şekilde açıklanmasını ve sizlerin haklarınızın korunmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 2. 2. Veri Sorumlusu

  Firma Adı: LANGUVI YAZILIM ONLINE TERCÜME ORG. HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.
  Merkez Adresi: BÜYÜKESAT MAH. TURGUTLU SK. NO:10/2 ÇANKAYA/ ANKARA
  Telefon: 0850 304 7004
  E-posta: info@languvi.com
  Vergi Kimlik Numarası: 6081366857
  MERSIS Numarası: 0608136685700001

 3. 3. İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

  Şirketimiz tarafından işlenen kişisel veriler, hizmetlerimizin sunulması, taleplerinizin karşılanması, iletişim kurulması, müşteri memnuniyetinin sağlanması, müşteri ilişkilerinin yönetimi, pazarlama ve tanıtım faaliyetleri, istatistiksel analizler, iş stratejilerinin geliştirilmesi gibi amaçlarla işlenebilir. Bu kapsamda, adınız, soyadınız, iletişim bilgileriniz (telefon numarası, e-posta adresi, adres), fatura bilgileri, hizmet talep detayları, kullanıcı bilgileri gibi çeşitli kişisel verileriniz işlenebilir.

 4. 4. Kişisel Verilerin Saklama Süresi

  Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklanacak ve daha sonrasında ilgili mevzuatın izin verdiği veya gerektirdiği süreler boyunca muhafaza edilecektir.

 5. 5. Kişisel Verilerin Aktarılması

  Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, yasal zorunluluklar, yargı kararları veya yetkili kamu kurumları ile paylaşılabilecektir.

 6. 6. Açık Rıza ve Onay

  Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin bu açık rıza metnini okuduğunuzu, içeriğini anladığınızı ve bu doğrultuda açık rıza verdiğinizi beyan edersiniz. Ayrıca, bu metni onaylayarak kişisel verilerinizin yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmesine onay verdiğinizi kabul edersiniz.

 7. 7. Haklarınız

  Kişisel verilerinizle ilgili olarak Kanun'un 11. maddesi kapsamında sahip olduğunuz haklarınızı kullanabilirsiniz. Bu haklarınız arasında kişisel verilerinizin silinmesi, düzeltilmesi, aktarılmasının engellenmesi ve işlenmesine ilişkin olarak bilgi talebinde bulunma gibi haklar bulunmaktadır.

 1. 1. Giriş

  LANGUVI YAZILIM ONLINE TERCÜME ORG. HİZ. TİC. LTD. ŞTİ. ("Şirket" veya "LANGUVI"), KVKK kapsamında kişisel verilerinizi işlerken, veri güvenliğine ve gizliliğinize önem verir. Bu aydınlatma metni, kişisel verilerinizin nasıl işlendiği, hangi amaçlarla kullanıldığı ve haklarınız hakkında sizi bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

 2. 2. Veri Sorumlusu

  LANGUVI YAZILIM ONLINE TERCÜME ORG. HİZ. TİC. LTD. ŞTİ., KVKK kapsamında "veri sorumlusu" sıfatını taşır ve kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda sorumluluk üstlenir.

 3. 3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Şirketimiz, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kişisel verilerinizi işlemektedir:

  - Hizmetlerin sunulması ve taleplerin karşılanması,
  - Müşteri ilişkilerinin yönetilmesi ve iletişim sağlanması,
  - Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve tanıtım amaçlı iletişim,
  - Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

 4. 4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

  Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından çeşitli yollarla toplanabilir:

  - İnternet sitemizi ziyaret ettiğinizde otomatik olarak kaydedilen bilgiler,
  - İletişim formu veya diğer iletişim kanalları aracılığıyla sağladığınız bilgiler,
  - İşbirliği içinde olduğumuz diğer kuruluşlardan elde edilen bilgiler.

 5. 5. Kişisel Verilerin Saklama Süresi

  Kişisel verileriniz, işlenme amaçları doğrultusunda gerekli olan süre boyunca saklanacak ve işlem amaçları ortadan kalktığında veya ilgili mevzuat gereği saklama süresi sona erdiğinde silinecektir.

 6. 6. Kişisel Verilerin Paylaşılması

  Şirketimiz, kişisel verilerinizi yalnızca KVKK ve ilgili mevzuat hükümleri gereği ve işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda üçüncü kişilere aktarabilecektir. Bu aktarım işlemleri, kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması ve gizliliğinin korunması amacıyla gerçekleştirilecektir.

 7. 7. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

  KVKK kapsamında, kişisel veri sahiplerine tanınan haklar çerçevesinde, kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  - Kişisel verilerinizin silinmesi,
  - Kişisel verilerinizin düzeltilmesi,
  - Kişisel verilerinizin aktarılması,
  - Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin bilgi alma,
  - Kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme.

 8. 8. İletişim Bilgileri

  Firma Adı: LANGUVI YAZILIM ONLINE TERCÜME ORG. HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.
  Merkez Adresi: BÜYÜKESAT MAH. TURGUTLU SK. NO:10/2 ÇANKAYA/ ANKARA
  Telefon: 0850 304 7004
  E-posta: info@languvi.com

 9. 9. Değişiklikler ve Güncellemeler

  Şirketimiz, bu aydınlatma metninde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Güncellemeler ve değişiklikler hakkında bilgilendirilmek için düzenli olarak bu metni kontrol etmeniz önerilir.

 1. 1. Giriş

  LANGUVI YAZILIM ONLINE TERCÜME ORG. HİZ. TİC. LTD. ŞTİ. ("Şirket" veya "LANGUVI"), kişisel verilerin korunması ve gizliliği konularında son derece hassas ve dikkatli bir yaklaşım benimsemektedir. Bu nedenle, KVKK (6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) kapsamında, kişisel verilerin saklanması ve imha edilmesine ilişkin detaylı bir politika ve prosedürler dizini oluşturulmuştur. Bu politika ve prosedürler, Şirketin kişisel verilerin güvenliği ve gizliliği konusundaki taahhüdünü yansıtmaktadır.

 2. 2. Kişisel Verilerin Saklanması

  Kişisel veriler, işleme amaçları doğrultusunda belirli bir süre boyunca saklanır ve bu süre içinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak korunur. Veriler, yalnızca işleme amacıyla bağlantılı olduğu sürece saklanır ve işleme amacı sona erdiğinde veya saklama süresi dolduğunda imha edilir. İşleme amacı sona eren veya saklanması yasal olarak gerekli olmayan veriler, derhal imha edilir.

 3. 3. Saklama Ortamları ve Yöntemler

  LANGUVI, kişisel verilerin saklandığı çeşitli fiziksel ve dijital ortamları titizlikle denetler ve güvenliğini sağlar. Bu ortamlar arasında:

  Veritabanları: Kişisel verilerin depolandığı ve yönetildiği merkezi veritabanları bulunur. Bu veritabanları, güvenlik duvarları ve erişim kontrol mekanizmalarıyla korunur.
  E-posta Sunucuları: Şirketin e-posta iletişimi için kullanılan sunucular, kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanmasını sağlamak için şifreleme ve yetkilendirme gibi önlemlerle korunur.
  CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) Sistemleri: Müşteri ilişkileri ve iletişimi için kullanılan CRM sistemleri, kişisel verilerin saklanması ve erişimi konusunda sıkı güvenlik önlemlerine tabidir.
  Fiziksel Depolama Alanları: Şirketin fiziksel belgeleri ve kayıtları sakladığı depolama alanları, güvenlik kameraları ve erişim kontrolü gibi önlemlerle korunur. Dosyalar ve klasörler, kilitli dolaplar ve güvenli depolama kutuları içinde saklanır

 4. 4. İmha Süreci ve Yöntemleri

  Kişisel verilerin imha edilmesi, KVKK ve ilgili mevzuatın öngördüğü prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilir. İmha süreci, kişisel verilerin güvenli ve etkili bir şekilde yok edilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu süreçte, fiziksel ortamdaki belgelerin parçalanması veya yakılması gibi yöntemler kullanılırken, elektronik ortamdaki verilerin kalıcı olarak silinmesi ve geri dönülemez hale getirilmesi sağlanır.

 5. 5. Denetim ve İzleme

  LANGUVI, Saklama ve İmha Politikası'nın etkin bir şekilde uygulanması için düzenli denetim ve izleme faaliyetleri gerçekleştirir. Bu denetimler, politikanın gerekliliklerine uygunluğunu değerlendirmek ve gerekli düzeltici önlemleri almak amacıyla yapılır. Ayrıca, izleme faaliyetleri sayesinde saklama ve imha süreçlerinin doğru ve güvenli bir şekilde yürütüldüğü sürekli olarak kontrol altında tutulur.

 6. 6. Güncelleme ve Revizyon

  LANGUVI, Saklama ve İmha Politikası'nı düzenli olarak gözden geçirir ve günceller. Bu güncellemeler, mevzuat değişiklikleri veya şirket içi prosedürlerdeki değişiklikler gibi faktörlere bağlı olarak yapılabilir. Güncellenmiş politika ve prosedürler, ilgili taraflara duyurulur ve gerekli eğitimler sağlanır.

 7. 7. İletişim ve Bilgi Talepleri

  Herhangi bir sorunuz, bilgi talebiniz veya kişisel verilerinizi nasıl sakladığımız ve imha ettiğimiz hakkında daha fazla bilgi almak istemeniz durumunda, lütfen bize ulaşmaktan çekinmeyin. İletişim bilgilerimize Şirket web sitesinden veya diğer iletişim kanallarımızdan ulaşabilirsiniz. Müşteri memnuniyeti ve veri gizliliği konusundaki taahhüdümüz çerçevesinde, her türlü sorunuzu memnuniyetle karşılamaktan mutluluk duyarız.